Badania ad hoc

Badania marketingowe ad hoc to badania realizowane różnymi metodami, przygotowywane specjalnie do zakresu problematyki opracowanej wspólnie z Klientem.

Badania takie przygotowujemy przez zgromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych; badamy istotne elementy wpływające na rynek – m.in. podaż, popyt i cenę w celu stworzenia przesłanek do podjęcia jak najlepszej decyzji przez Klienta.

Tą usługę kierujemy do firm, które chciałyby zaistnieć na rynku chińskim, a nie mają zbyt wielkiej wiedzy o konkurencji w branży, o zapotrzebowaniu na dany towar lub usługę. Nasze skoordynowane działania skupiające się na filtrowaniu lokalnego internetu, między innymi wyszukiwarek Baidu, Qihoo 360 i Sougou, jak i ofert sklepów online, umożliwiają dokonanie wnikliwej analizy konkurencyjności na rynku chińskim pod kątem otoczenia, identyfikacji problemów i sprzyjających sytuacji oraz rozwoju konkurencji w danej branży. Przeprowadzenie takiego rozpoznania pozwoli naszym Klientom znacznie ograniczyć ryzyko i może przyczynić się do tego, że decyzje strategiczne będą w mniejszym stopniu obarczone omyłkami, ograniczy koszty, pozwoli przygotować jak najlepszą ofertę wejścia na rynek docelowy oraz da wiedzę o możliwej do osiągnięcia pozycji, czyli jak duże jest prawdopodobieństwo bycia liderem.

Raporty z badania ad hoc konkurencji na rynku chińskim mogą zawierać takie informacje jak:

NIE WARTO RYZYKOWAĆ !!!

Skontaktuj się z nami:

Centrum analityczne ChinaWay

Kontakt: ad_hoc@chinaway.eu