Polska marka

Marka własna w Chinach

Chińska Republika Ludowa otworzyła swoje granice - w rozumieniu fizycznym, zarówno związanym z przepływem towarów, jak i możliwościami przemieszczania się ludzi, dopiero niecałe 40 lat temu. Można stwierdzić, że przez setki, a nawet tysiące lat, Chiny były krajem zamkniętym, rozwijającym nie tylko odrębną kulturę, ale przede wszystkim sposób myślenia i funkcjonowania jako społeczeństwo. Był to też czas gdy zachodnia kultura, jak i wszelkie produkty, były uważane za niepożądane, przez co generalnie całkowicie nieznane. Wraz z końcem lat 70-tych i zmianami zainicjowanymi przez Deng Xiaopinga Chiny niezwykle energicznie integrują i dostosowują swoją gospodarkę do sposobów ekonomicznego funkcjonowania świata. Wiele produktów zachodnich zaczęło być sprzedawanych w Chinach, a nie tylko produkowanych tam w celu obniżenia ich kosztów. Globalne marki jak Apple, McDonalds czy Coca-Cola są już obecne w Chinach i dobrze tam rozpoznawalne; jeszcze więcej dobrze znanych nam marek, obecnych w naszej kulturze, jest tam jednak zupełnie nieznanych. Z tego właśnie powodu od kilku już lat trwa walka o zbudowanie świadomości marki swoich produktów w Chinach, bo przy wielkości i wartości tego rynku wciąż można to zrobić bardzo niewielkim kosztem. Dlatego z jednej strony potentaci jak Starbucks, Estèe Lauder czy Gucci aktywnie starają się utwierdzić swoją wartość w kraju gdzie można skopiować niemal wszystko. Z drugiej mali lokalni gracze, posiadający niszowe marki lub nawet zupełnie ich jeszcze nie posiadający, mają duże szanse dzięki odpowiednim działaniom marketingowym na zbudowanie swojej pozycji i wykreowanie wartości dodanej.

Chcąc wejść na rynek chiński w własną marką najlepiej jest stworzyć stronę na tamtejszych serwerach. Wówczas możemy mieć pewność, że nasze produkty zobaczy ogromna rzesza obywateli Państwa Środka, codziennie korzystających z Internetu. Dane z ostatnich lat pokazują, że chińska klasa średnia to dzisiaj obywatele o miesięcznych średnich dochodach 1000 USD i powyżej, których jest już 300 milionów. Mając co raz większe możliwości finansowe cenią sobie oni jakość i prestiż, świadomie wybierając produkty i styl życia odróżniający ich w tłumie. Produkty pochodzące spoza Chin są przez te osoby oceniane jako dobra o wysokiej jakości, rzec by można nawet że o charakterze luksusowym, także jako przeciwieństwo do lokalnego asortymentu. Kolejnym argumentem przemawiającym za stworzeniem strony na serwerach chińskich jest fakt, że ogromna większość z tych osób nie zna innego języka niż chiński; z około 300 milionów uczących się angielskiego tylko około 3 do 5% jest w stanie posługiwać się nim w stopniu komunikatywnym. Większość stron opisywanych jest w uproszczonym języku chińskim, a język angielski opisuje tylko 0,74% informacji na tamtejszych stronach.

Wyżej opisane warunki na rynku chińskim skłaniają do zastanowienia się nad szansami jakie stawia on przed przedsiębiorcami spoza Kraju Środka. To dzisiaj jest czas na zbudowanie świadomie i stosunkowo niewielkim kosztem, w Internecie, własnej marki na tym rynku. Chiny są krajem o ogromnym potencjale i dynamicznie zmieniającym się. Konsumenci szybko uczą się znaczenia nowych trendów, jakości i chętnie próbują nowych produktów. Właśnie dlatego postrzeganie europejskich marek jako tych o wysokiej jakości, z tradycją i luksusowych jest szansą dla polskich przedsiębiorców.

Opracowanie własne ChinaWay Poland na podstawie informacji ogólnodostępnych
Zezwala się na wykorzystywanie niniejszych treści, we fragmentach czy w całości, jedynie umieszczając odpowiednie informacje o prawach autorskich przysługujących ChinaWay Poland i wskazując na źródło cytowanych treści