Delta Rzeki Perłowej zmienia się w wielkie centrum gospodarcze

Dzięki wielu inwestycjom w prowincji Guangdong powstaje zintegrowany system gospodarczy obejmujący swoim zasięgiem ponad 100 mln osób. W skład regionu delty Rzeki Perłowej wchodzą Hongkong, Makau i Kanton.

Rozwój gospodarczy regionów autonomicznych Hongkongu i Makau jest zależny od prowincji Guangdong, dzięki temu Kanton (Guangzhou) znalazł się wśród najbardziej rozwiniętych stolic chińskich prowincji.

Guangdong

Mapa prowincji Guangdong. Źródło wikipedia.pl

Hongkong odgrywa ważną rolę jako ośrodek usług finansowych i handlu, natomiast w Makau turystyka chińska napędza branżę gier hazardowych i budownictwo.

Region jest łączony przez przedsięwzięcia infrastrukturalne, które pozwolą pokonać deltę Rzeki Perłowej w zaledwie 45 minut, obecnie są to 4 godziny.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie prowincja Guangdong stanie się nowoczesnym ośrodkiem handlu. Według Economist Intelligence Unit w 2014 roku jej PKB wyniesie 10,04 tys. USD na mieszkańca.

To właśnie stolicę prowincji, Kanton wybraliśmy na siedzibę naszej firmy. Dzięki temu pozwalamy naszym klientom na dotarcie do bardzo szerokiej liczby odbiorców w Chinach!

Źródło: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/delta-rzeki-perlowej-zmienia-sie-w-wielkie-centrum-gospodarcze

Źródło: http://www.chinesetimeschool.com/pl-pl/articles/pearl-river/